Ελληνικά
English

Clubs - Bars

Όνομα Περιοχή Διεύθυνση Τηλέφωνα Λογαριασμός e-mail
Senso Νάουσα Μεγάλου Αλεξάνδρου 14 2332023917
Zero Νάουσα Θ. Μπιγκάνου 27 2332027932

Cafe - Bars

Όνομα Περιοχή Διεύθυνση Τηλέφωνα Λογαριασμός e-mail
Social Cafe Free Νάουσα Μεγάλου Αλεξάνδρου 20 2332022524
Ηλιόφωτο Νάουσα Γ. Κωνσταντινίδη 2 2332020240
Dose Net Cafe Νάουσα Πλ. Καρατάσου 13 2332021350 dosecafe@hotmail.com
Cafe de ville Νάουσα Ζαφειράκη 3 2332024001
Cafe Neon Νάουσα Μεγάλου Αλεξάνδρου 22 2332022662 Kadoumou@hotmail.com
Σείριος Νάουσα Μεγάλου Αλεξάνδρου 6 info@serios.gr
Cafe-bar baby park Papagalo Νάουσα Γ. Κύρτση 26 2332052150 karakostas@papagalo.gr

Καφενεία

Κέντρα διασκέδασης